top of page

אשרות למתן שהייה מטעמים הומניטריים

התקשרו עכשיו

לתיאום פגישה מקצועית

054-7855387

או השאירו פרטים ואנו נחזור אליכם

תודה על פנייתך!

נוהל קביעה ומתן מעמד לנתין זר מטעמים הומניטריים

 

קיימת יותר מדרך אחת להסדיר מעמד תושבות זמנית או קבועה עבור נתין זר במדינת ישראל. עם זאת, רבים מגלים שאינם עומדים בקריטריונים השונים שמאפשרים לאזרחים זרים לקבל מעמד תושבות חוקית בישראל. עקרונית, למדינת ישראל יש זכות מלאה שלא לאפשר תושבות לאלה שאינם עומדים בקריטריונים שלה. עם זאת,  בשל עניינים הומניטריים, קיימים מצבים ייחודיים שבהם יש מקום לשקול את העניין מחדש.

 

לכן, מדינת ישראל מעוניינת לאפשר מתן היתר לתושבות, לפנים משורת הדין, גם עבור אלה שאינם עומדים בקריטריונים של רשות ההגירה והאוכלוסין. לצורך כך הוגדר נוהל 5.2.0022 המרכז את כל המרכיבים שלהם השפעה על מתן ההחלטה בעניין. הוועדה מצידה מעבירה המלצה למנכ"ל רשות האוכלוסין במטרה לבחון מתן מעמד מכוח חוק הכניסה לישראל.

shutterstock_1513979993.jpg

אופן התנהלות הוועדה הבין משרדית

 

בכדי שמקרה הומניטרי יישקל יש להגיש בקשה למתן מעמד עבור נתין זר לוועדה הבוחנת כל מקרה לגופו. הוועדה מתכנסת בכל חודש ודנה ב 20 מקרים הומניטריים שונים שהובאו לעיונה.

הוועדה מורכבת מנציגים ממגוון תחומים הקשורים לעניין ואלה כוללים את משרד החוץ, הבריאות, רווחה, ביטוח לאומי, משטרת ישראל ולשכת הקשר (נתיב). כמו כן, יוזמנו לוועדה נציגי הרשות למרשם אוכלוסין הכוללים את מנהל אגף מרשם ומעמד, רכז הועדה, ראשי דסקים וכן נציג הלשכה המשפטית.

תהליך הטיפול בבקשה

 

 • קליטת בקשה ובדיקה – המבקש נדרש להגיש טופס בקשה מלא באחת מסניפי לשכות האוכלוסין (בהצגת חוזה שכירות) וכן להזדהות באמצעות דרכון ותמונה. נציג הרשות בודק את הבקשה כנגד מגבלות למבקש, סירובים ואישורים בקונסוליה וכן יבצע קישור תיקים נוספים במקרה ויש צורך. בנוסף, יבדוק נציג הלשכה את אמיתות הפרטים בטופס וכן יבחן מסמכים נוספים שהוצגו.
   

 • טיפול במידע חסר – לפני שהבקשה עוברת לגורם מוסמך, משלים נציג הלשכה את תיק הבקשה. אם מתברר בבדיקה שחסרים פרטים ו/או מסמכים חיוניים לבחינת מעמד, יידרש המבקש להשלים מסמכים חסרים תוך 10 ימים. במקרה ועברו 10 ימים ועדיין לא השלים המבקש את הפרטים תועבר הבקשה למנהל הלשכה ובסמכותו לפסול אותה.
   

 • בדיקה בידי גורם מקצועי – אם הושלם התיק כנדרש ולא בוצעה פסילה, הרי תועבר הבקשה לידי מרכז אשרות ובמקרים מסוימים אף למנהל הלשכה. לאחר מכן יועבר התיק לראש דסק לצורך בדיקה נוספת.
   

 • העברת התיק לוועדה ודיון – במקרה והוחלט להעביר את הבקשה לוועדה, יוחזר התיק ללשכה והמבקש יקבל הודעה בעניין לצורך ראיון בוועדה שבו יוכל להציג את טענותיו. בדיון עצמו יוצג תקציר הבקשה וחברי הוועדה יציגו את מסקנותיהם לטענות שהועלו.
   

 • החלטה – פרוטוקול הדיון יועבר למנכ"ל רשות האוכלוסין שיכריע בעניין.

סורבתם? ניתן להגיש ערר

 

כאמור, כבר בשלבים מוקדמים של טיפול בבקשה יתכן ותתקבל החלטה לפסול את הבקשה בידי נציג הרשות שמוסמך לכך. זאת בשל סיבות טכניות, חולשת הטיעונים, נמצא מידע המציג פסילות קודמות ועוד. כך או אחרת, יקבל המבקש תגובה בעניין מהגוף המטפל.
 

אין מדובר בהכרח בסוף פסוק ויש לכם בהחלט אפשרות להגיש ערר בהתאם לנוהל 1.6.0001- נוהל טיפול בבקשות ובעררים על החלטות לשכות ומטה רשות האוכלוסין וההגירה.

ליווי בידי מומחה

 

תהליך הבקשה לקביעת מעמד הינו מורכב מאתגר הן בשל הקושי הביורוקרטי, מגבלות התרבות והשפה, וכן בשל הלחץ הנפשי הרב שמתלווה לכך. לכן, רבים מעדיפים עזרה בידי מומחה המנוסה בעניין ויודע להתנהל מול משרד הפנים. משרד העו"ד סרגיי איתן מרגולין מרכז ניסיון רב בתחום ובעל יכולת לגשר על מחסומי התרבות והשפה של לקוחותיו במטרה להשיג להם מעמד תושבות מטעמים הומניטריים.

bottom of page