top of page

מעמד לזכאי שבות

תודה על פנייתך!

התקשרו עכשיו

לתיאום פגישה מקצועית

054-7855387

או השאירו פרטים ואנו נחזור אליכם

נוהל למתן מעמד לזכאי שבות הבוחנים אפשרות להשתקע בארץ

 

מדינת ישראל מאפשרת ליהודים לעלות מכוח חוק השבות. אלה שהוכרו כזכאים לאשרת "עולה" יכולים לפנות לרשות האוכלוסין ולבקש להשתקע בישראל כעולים. עם זאת, ישנם כאלה שאינם מעוניינים לקבל מעמד עולה, עם כל הזכויות והחובות הנגזרות מכך. אלה יכולים לבקש אשרת שהייה בישראל.

 

בכדי לבקש אשרת שהייה לזכאי חוק השבות, על המבקשים לפנות לרשות האוכלוסין ולהגיש בקשה על פי מספר הנוהל 5.7.0001, המכונה אשרת א/1 לזכאי שבות. בבקשה יופיעו פרטים אישיים של המבקש ובני משפחתו וכן יצורפו מסמכים נוספים המעידים על יהדותו.

Israeli_Visa.jpg

היתרונות למגורים בישראל עם אשרת שהייה א/1

 

למרות היתרונות המשמעותיים שטמונים בקבלת מעמד עולה, הרי יש כאלה שאינם מעוניינים, לפי שעה, להיכנס למסלול קבלת אזרחות ישראלית וזאת מסיבות שונות. ישנם יהודים שחשים רצון לבחון את החיים בישראל מבלי להתחייב, אם בשל הססנות או רצון לבחון את השתלבותם. מדינת ישראל מבינה את הצורך ומאפשרת ליהודים אלה לבחון תקופת חיים בישראל בשל הרצון להקל ככל האפשר ולמנוע מצב של דילמות מיותרות הקשורות לאזרחות, פרנסה, זהות וכו'.

לאחר תקופה, יהיו שיחליטו להישאר ואף להביא חברי משפחה נוספים שעדיין גרים בארץ המוצא. לעומתם, אחרים יעדיפו לחזור לארץ מוצאם מבלי שקיבלו אזרחות חדשה וללא חובות אזרחיות, כמו שירות בצה"ל וכו.

הגשת מועמדות לאשרת א/1 לזכאי שבות

 

בכדי להגיש בקשה לאשרת א/1, על המבקש לפנות פיזית ללשכת האוכלוסין האזורית בסביבתו, עם טופס בקשה לשינוי או הארכת רישיון ישיבה. בנוסף, עליו להצטייד ב 3 תמונות פספורט וכן דרכון זר בתוקף של חצי שנה מעבר לתאריך פקיעת האשרה המבוקשת. על המבקש להגיש מסמכים מתורגמים ומאומתים המעידים על יהדותו. אלה יכילו אישורים, תעודות מקוריות, תעודת לידה, תעודה ציבורית לאלה ששינו את שמם, אישור לזכאות ל"עולה" (נוהל 5.2.0001) וכן תעודת יושר.

תהליך הטיפול בבקשה לאשרת א/1 לזכאי שבות

 

במעמד הגשת המסמכים שיבוצע בנוכחות המבקש, יפתח פקיד רשות האוכלוסין תיק בקשה ויחתים אותו על המסמכים שהגשה. לאחר מכן, הפקיד יחפש רישום על סירובים ואישורים מול הקונסוליה בחו"ל, יבדוק תוקף דרכון, ישלול מצב שבו למבקש יש מספר זהות קיים וכן יבחן הגבלות נוספות. במקרים של הגבלות, בעיה עם תוקף הדרכון או שיתברר שלמבקש יש מספר זהות קיים, יטופל העניין בהתאם למקרה, לרבות דרישה ליציאה מישראל.

שאילתות נוספות ישלחו לסוכנות היהודית או לשכת הקשר. במידה והמבקש שוהה בישראל למעלה מחצי שנה, ישלחו בקשות למידע גם למשטרה ובמקרים מסוימים לגורמי הביטחון.

קבלת אשרת א/1, חידושה ומעבר למעמד עולה

 

במידה והמבקש אכן עמד בתנאי הסף של דרישות רשות האוכלוסין ואושר, יקבל אשרת שהייה מסוג א/1 בהתחלה לתקופה מקסימלית עד 3 שנים בהתאם לבקשת המבקש. בתום תקופה זו ניתן שוב לבקש ארכה.

עם פקיעת תוקף אשרת השהייה, רשות האוכלוסין תציע למבקש להיכנס לתהליך שבו יוכר כעולה. לחלופין, יוכל המבקש לקבל מעמד תושב ארעי מסוג א/5 שיאפשר לו לשהות בישראל 5 שנים נוספות, בהתאם לבקשתו.

רבים חשים קושי רב לעמוד מול רשות האוכלוסין ולספק את דרישותיה בהתאם לחוק. קושי זה נובע ממספר סיבות ובראשן מחסומי שפה ותרבות, אך לא רק. רבים מתקשים להשיג את המסמכים השונים, לאמת אותם ולתרגמם כנדרש. הבעיה מעמיקה כשעולות שאלות הקשורות ליהדותו המבקש ו/או מישהו מבני משפחתו.

משרד עו"ד סרגיי איתן מרגולין בעל ניסיון רב בתחום ומציע ליווי צמוד בתהליך מול רשות האוכלוסין לקבלת מעמד לזכאי שבות שלפי שעה אינם מעוניינים להיות עולים.

bottom of page