top of page

הסדרת מעמד בישראל עבור הורים לחיילים

התקשרו עכשיו

לתיאום פגישה מקצועית

054-7855387

או השאירו פרטים ואנו נחזור אליכם

תודה על פנייתך!

מה עושים כאשר הורי חייל או חיילת מחליטים להתגורר בישראל ואין הם זכאים לכך במסגרת חוק השבות?

 

ישראל מהווה בית עבור רבים, אך לאלה אין תמיד זכויות סוציאליות ואף לא מעמד שהייה חוקי. המצב נעשה בעייתי אף יותר כאשר חייל משרת בצה"ל ואילו הוריו אינם זכאים לגור בישראל באופן קבוע. כך שהתעורר מצב שבו חיילים ביקשו זכויות סוציאליות עבור הוריהם ששהו בישראל ובנוסף להתיר להוריהם להישאר בישראל לאחר תום השירות.

 

לאחר שנים רבות בהן לא היה פתרון ברור בעניין, החליטה ממשלת ישראל על נוהל מתן מעמד חוקי למגורי קבע עבור הורים לחיילים המשרתים בצה"ל. הנוהל מכתיב הליך מדורג המאפשר להורי חיילים אלה להתגורר בישראל באופן חוקי וליהנות מזכויות שונות כחלק מהרצון להביע את הערכה לחיילים והוריהם על תרומתם למדינה.

shutterstock_416767342.jpg

מגורי קבע להורי חייל / חייל מילואים

בשל הסיבות הייחודיות שהועלו, מדינת ישראל מעניקה זכויות גם להורי החיילים שעלו ארצה ומאפשרת להם אשרת שהייה למגורי קבע בישראל. זאת באמצעות נוהל 5.2.0036 המגדיר את אופן מתן מעמד התושבות להורי חיילים. בכדי לקבל מעמד תושבות קבע בישראל על הורי החייל לעבור מספר שלבים שאותם נכיר:
 

  • אשרת תייר – במידה והחייל עומד בקריטריונים תאושר להורה כניסה לישראל באשרת ביקר מסוג ב/2 לתקופה של עד 3 חודשים. במידה והורה נמצא בארץ צריך להגיש בקשה לארכת רישיון ישיבה.
     

  • תושב ארעי – בשלב הבא תוגש בקשה לתושב ארעי (א/5). תוקף אשרת תושב ארעי הוא שנה. עם זאת, ניתן להאריך את תוקפה של אשרה זאת שוב ושוב עם תקרה של 4 שנים בסך הכול.
     

  • תושב קבע – בתום ההליך יוכל הורה החייל לקבל מעמד של תושב קבע ואף אזרחות.
     

  • אזרחות - במידה חייל וההורה מוזמן עומדים בקריטריונים של משרד הפנים בתום שנה כתושב קבע יוכל להתאזרח.

 

המסמכים שעליכם להגיש

ההליך זה יחול על חיילים שמשרתים בצה"ל 12 חודשי שירות כשלרשותו עומדת לפחות תקופת שירות מעל 18 חודשים בסה"כ. לכך עומדים מספר סייגים הכוללים שחרור בשל הרשעה, אי התאמה או מחלה שמקורה באחריותו של החייל.

החייל יוכל להגיש בקשה גם אם שוחרר לאחר שסיים את תקופת השירות, אך יידרש להצגת תעודת הערכה הכוללת את תקופת השירות והסיבה לשחרורו.

תנאים ודרישות

החייל יידרש להתייצב בלשכת האוכלוסין.

במידה והורה המוזמן בארץ תוגש בקשה לארכת רישיון ישיבה, אם ההורה מוזמן שוהה בחו"ל תוגש בקשה לאשרת כניסה.

יוצגו המסמכים הבאים: תעודת הזהות של החייל המזמין, תעודת לידה וכן מסמכים נוספים המוכיחים קשר משפחתי בין החייל להוריו. המסמכים נדרשים להיות מתורגמים ומאומתים.

כמו כן, יוצג דרכון זר של ההורה המוזמן בתוקף לחצי שנה מעבר לתוקף הרישיון שינתן.

תוצג תעודת יושר מקורית ומאומתת של ההורה המוזמן.

ההורה המוזמן יחתום על תצהיר המונע מבני משפחה נוספים לקבל מעמד בישראל. עבור יוצאי חבר העמים תידרש גם המלצה מלשכת הקשר "נתיב". יידרש תשלום אגרה.

תהליך הבקשה

לאחר שנבחנו המסמכים ברשות האוכלוסין ונמצאו מספקים, מקבל הורה החייל המזמין אשרת ביקור (ב/2) ל3 חודשים. לאחר כ 4 שנים באשרת א/5 יקבל ההורה המוזמן מעמד תושב קבע ובתום שנה במעמד קבע יוכל להתאזרח.

אין פלא שרבים מציגים תמונה מורכבת של תהליך קביעת מעמד עבור הורים לחיילים שעלו לישראל.  

 

הסיבות לכך רבות ונובעות מהצורך של הצדדים להתנהל בשני מדינות עם מחסומי שפה, ותרבות והעדר הכירות עם בביורוקרטיה הישראלית. עזרת מומחה בתחום יכולה בהחלט לשפוך אור על המצב ולעזור לצדדים לקבל את מלוא זכויותיהם החוקיות, ללא עיכובים מיותרים. משרד העו"ד סרגיי איתן מרגולין בעל ניסיון רב בתחום וזמין לכל שאלה בנושא.

bottom of page